Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đăng bởi: webchuanVào: 27 Tháng Năm,2022

Muốn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ta cần phải được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Dưới đây là những thủ tục cần có:

Đối với những dự án đầu tư thuộc diện theo quyết định chủ trương đầu tư thì cơ quan đăng ký đầu tư sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong vòng 05 ngày làm việc cho nhà đầu tư kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

Ngoài trường hợp trên, nhà đầu tư cần thực hiện những thủ tục sau để được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Quy trình thực hiện:

  • Nhà đầu tư tiến hành kê khai trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài các thông tin về dự án đầu tư.
  • Nhà đầu tư nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ khi kê khai cho Cơ quan đăng ký đầu tư.
  • Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ thì nhà đầu tư sẽ được cấp tài khoản để theo dõi tình hình xử lý hồ sơ trên Hệ Thống thông tin quốc gia.
  • Việc tiếp nhận, xử lý, trả kết quả, cập nhật tình hình xử lý và cấp mã số cho dự án đầu tư sẽ được Cơ quan đăng ký đầu tư xử lý qua Hệ thống thông tin quốc gia.