Những thủ tục phải làm khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Đăng bởi: webchuanVào: 15 Tháng Tư,2022
Thành lập công ty cần hồ sơ thủ tuc gì?

Thành lập công ty cần hồ sơ thủ tuc gì?

 • Khắc dấu tròn công ty + thông báo mẫu dấu này lên cổng thông tin quốc gia
 • Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Thực hiện các thủ tục khai thuế ban đầu
 • Thủ tục áp dụng phương pháp tính thuế
 • Thông báo về việc phát hành hóa đơn điện tử tới chi cục thuế
 • Chữ ký số khai thuế
 • Dấu chức danh
 • Hóa đơn điện tử
 • Bảng hiệu 25×25 để treo tại trụ sở
 • Miễn phí báo cáo thuế ở quý đầu tiên
 • Thông báo số tài khoản ngân hàng